Saturday, November 08, 2008

Chesterton al diari El Matí

Sílvia Coll-Vinent

La fama de Chesterton com a periodista es devia,sobretot, a la seva col·laboració a l’Illustrated London News. Els articles de Chesterton al London News, tal com es coneixia a Catalunya el periòdic londinenc, es divulgaren força: en primer lloc a La Revista, dirigida per Josep M. López-Picó, on es publicà el primer article de Chesterton en català; més endavant a La Nova Revista, de Josep M. Junoy, on Pau Romeva hi traduiria una dotzena d’articles. Però fou sobretot al diari catòlic El Matí, iniciat el 1929, on la faceta periodística de Chesterton es donà a conèixer amb més profunditat, gràcies també a Pau Romeva, que hi publicà gairebé una quarantena d’articles de l’escriptor anglès. L’anàlisi de l’actualitat política i social es combinava amb les ja conegudes preocupacions chestertonianes: l’atac a l’esperança cega en l’Estat agafava vigència amb la progressiva interferència estatal en els afers domèstics; la crítica als negocis s’accentuava davant els ideals americans del capitalisme i consumisme extrems; la defensa de l’esperit nadalenc es contraposava a la dinàmica del món modern; la simpatia pel patriotisme dels irlandesos tornava a aflorar, alhora que el feixisme era vist com una de les formes més velles de l’imperialisme, i Hitler hi era durament criticat. També dedicava un parell d’articles a la situació política d’Espanya arran de les eleccions del novembre de 1933, on destacava l’orientació religiosa del vot femení. Però de l’ideari social i polític de Chesterton reflectit en aquesta llarga sèrie d’articles val la pena de destacar un aspecte: la doctrina del distributisme. Es tracta d’una doctrina d’origen religiós, ancorada en l’encíclica de Lleó XIII Rerum Novarum (1891), que planteja com una alternativa al socialisme i al capitalisme, i que propugna, essencialment, una distribució més justa de la propietat privada. Com a membre fundador d’Unió Democràtica de Catalunya, Romeva se sentia especialment atret per la proposta distributista, i serà ell qui s’encarregarà d’explicar-la als lectors del diari i als ciutadans en general.

Interview with Thomas Storck

On Cooperative Ownership

John Médaille Interview in Romania

Download Web Counter

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP