Monday, December 29, 2008

Els Anys Fundacionals D’Unió Democràtica de Catalunya


Josep Maria Prats

En la fundació del partit és important l’influx de Joan Maragall i Maurici Serrahima. La religiositat profunda de Maragall va actuar com un dissolvent poderós de l’integrisme.

Un altre pensador que va tenir influència en els fundadors d’UDC va ser Gilbert K. Chesterton (1874-1936)- autor de Ortodòxia i sant Tomàs d’Aquino-, convertit al catolicisme el 1922, fundà el moviment social del distributisme, que propugnava una distribució més igual de la propietat privada i combatia tan el capitalisme com el socialisme. Chesterton visità Barcelona i Tarragona el 1926. Els escrits de Chesterton orientaren els seus lectors catalans com Pau Romeva o Josep M. Capdevila, director de El Matí, cap a un cristianisme de laics aduls, que no quedà aturat en el catecisme infantil. Chesterton els portà al descobriment de l’autèntic sant Tomàs, amb tot el que té de racionalitat i de realisme.

Altres que influïren en el grup fundador d’UDC foren Jacques Maritain i Emmanuel Mounier. Maurici Serrahima era corresponsal d’Esprit a Barcelona en un temps que Mounier era encara poc conegut.

Bloc Josep Toquero Pujals

Interview with Thomas Storck

On Cooperative Ownership

John Médaille Interview in Romania

Download Web Counter

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP